O Festivalu

Tekstilni otpad nije u modi!2024-04-03T11:48:39+02:00

Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto mesto u korišćenju resursa i vode (odmah nakon hrane, smeštaja i transporta); drugo mesto u korišćenju zemljišta i peto po količini emitovanja gasova sa efektom staklene bašte (A new Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe). Upotreba prirodnih resursa koja se koristi za ove potrebe se duplirala u periodu 1980 – 2019, dok se očekuje da će se ta količina utrostručiti do 2050. Rast prodaje tekstilnih proizvoda je najviše povezan sa fenomenom “brze mode” – učestalijom pojavom novih modnih trendova, većim brojem novih kolekcija i najčešće – nižim cenama, i kraćim vekom trajanja odeće zbog lošijeg kvaliteta.

Evropska komisija je u vrh svojih prioriteta stavila čistije tehnologije, inovacije i istraživanje radi smanjenja emisija štetnih gasova i ambiciju da Evropa postane svetski lider u cirkularnoj ekonomiji. „Evropski zeleni dogovor“ doneo je u novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju usvojen 11. marta 2020, koji ima fokus na održivo korišćenje resursa, a posebno u sektoru tekstila i građevinarstva (Mapa puta za cirkularnu ekonomiju Srbije (april, 2020)). Ovaj akcioni plan predviđa i razvoj “EU strategije za tekstil” u 2021. Pored toga, usvojena Direktiva (EU) 2018/851 o izmeni Okvirne direktive 2008/98/EZ za upravljanje otpadom predviđa obavezu da do 1. januara 2025. sve države članice moraju da uvedu odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada i obezbede da prikupljeno ne završi u spalionicama ili na deponijama.

Centar za unapređenje životne sredine je od 27. jula do 10. avgusta 2020. godine sproveo prvo zvanično društveno istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta u Srbiji, u kome je učestvovalo 1889 ispitanika.

Više na ovu temu…

Projekat “Tekstilni otpad nije u modi” realizuje Centar za unapređenje životne sredine u partnerstvu sa Udruženjem građana za održive inicijative, ekološki i društveni uticaj kroz edukaciju i akciju F.FM.

Projekat “Tekstilni otpad nije u modi” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Centar za unapređenje životne sredine.

EU za tebe
Go to Top