Hvala vam na interesovanju za rad Međunarodnog festivala zelene kulture GREEN FEST.
Otvoreni smo za povezivanje i saradnju, kao i za vaše predloge, komentare i pitanja.