Home | Dugometražni filmovi

RIVERBLUE: Can fashion save the Planet? |
RIVERBLUE: Da li moda može da spase Planetu?

GODINA PROIZVODNJE: 2017 | TRAJANJE: 95’

Roundup Facing Its Judges |
Raundap na optuženičkoj klupi

GODINA PROIZVODNJE: 2017 | TRAJANJE: 90’

Landfill Harmonic |
Harmonija sa deponije

GODINA PROIZVODNJE: 2015 | TRAJANJE: 84’

FREIGHTENED: The Real Price of shipping |
UTOVARENI: Prava cena transporta

GODINA PROIZVODNJE: 2016 | TRAJANJE: 83’

Seed: The untold story |
Seme: neispričana priča

GODINA PROIZVODNJE: 2016 | TRAJANJE: 94’

JUST EAT IT: a food waste story |
SAMO TI JEDI: priča o bacanju hrane

GODINA PROIZVODNJE: 2014 | TRAJANJE: 75’

Sand Wars |
Rat za pesak

GODINA PROIZVODNJE: 2013 | TRAJANJE: 74’