Fabrika Pandemije | Making Pandemics | La Fabrique Des Pandémies

Godina proizvodnje: 2022 | Trajanje: 109’

Draga buduća deco | Dear Future Children

Godina proizvodnje: 2021 | Trajanje: 89’

Jednom kada saznaš | Une fois que tu sais

Godina proizvodnje: 2020 | Trajanje: 104’

More soli | Spilling Salt

Godina proizvodnje: 2015 | Trajanje: 75’

Sava

Godina proizvodnje: 2021 | Trajanje: 72’

Rat sa plastikom | Plastic Wars

Godina proizvodnje: 2020 | Trajanje: 54’

logo cuzs logo sekretarijat logo ministarstvo  logo hbs                  EU za tebe