Sava

Godina proizvodnje: 2021 | Trajanje: 72’
Reditelj: Matthew Somerville | Zemlja proizvodnje: Velika Britanija
Jezik: bosanski, hrvatski, srpski, slovenački | Titlovi: srpski | Film nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina.
Gledanje ovog filma je ograničeno na 1000 pregleda. | Gledanje ovog filma je moguće samo u Srbiji.

Sava je film o reci, dokumentarni film i putovanje niz nekada najdužu reku u Jugoslaviji. Snimana tokom 6 godina, ona razgovara sa ljudima koji dele uspomene, snove i vizije budućnosti na odiseji dugoj 990 km. Ona je Sava (Mira Furlan). Sava je svedok ljudske istorije; kanal između Istoka i Zapada, zajednička nit između nacija koje su sada podeljene. Danas ona teče granicama kroz Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Srbiju kako bi preispitala odnos prirode i nacije.