Raspored održavanja

Radionica PLASTIČNI OKEAN

    • Datum: 12:00 (trajanje 60 minuta)
    • Radionicu izvodi: Nataša Jančić iz Mini eko zone
    • Mesto: Sala Klub • Dom omladine Beograda

popunjeno

Svakog minuta u okeanu završi količina plastičnog otpada jednaka jednom, do vrha punom, kamionu. Ako se ovako nastavi, u bliskoj budućnosti će u okenima biti više plastike nego ribe. Šta se dešava sa plastikom kada dospe u morski ekosistem i kako ona ulazi u lanac ishrane? Borba za okeane bez plastike počinje od nas!

Nataša Jančić iz Mini eko zone
www.miniekozona.com

Radionica je namenjena učenicima nižih razreda osnovne škole.

Log in