Raspored održavanja

Radionica KRE,KRE,KRE

    • Datum: 12:00 (trajanje 90 minuta)
    • Radionicu izvode: Zeleni tim OŠ „Dragan Lukić“ sa mentorkama Svetlanom Kontom, Goranom Poštar i Žaklinom Krstić.
    • Mesto: Sala Klub • Dom omladine Beograda

popunjeno

Kao žabe koje uporno krekeću i mi neprekidno vodimo računa o otpadu kroz koncept 3RE - reciklažu (REcycle), smanjenje otpada (REduce) i ponovnu upotrebu (REuse).
Pravimo žabice - kasice i nove predmete od upotrebljene plastike i apelujemo: kRE, kRE, kRE!!!

Zeleni tim OŠ „Dragan Lukić“ sa mentorkama Svetlanom Kontom, Goranom Poštar i Žaklinom Krstić.
www.osdraganlukic.edu.rs

Radionica je namenjena učenicima nižih razreda osnovne škole.

Log in