Omladinski film

Home | Kratki i srednji metar | Omladinski film

Požar u Alpima – Priče sa planinskog prevoja
Fire in the Alps – Stories from the mountain pass

Godina proizvodnje: 2020
Trajanje: 19’
Režija: Nejc Kavka
Zemlja proizvodnje: Slovenija
Jezik: Slovenački
Titlovi: Engleski
Film nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina

Film pokušava da prepozna ulogu planina u slovenačkom nacionalnom identitetu. Kroz narodne priče, istorijske narative i današnju perspektivu, baca svetlo na značaj prirodnog i kulturnog nasleđa u Alpima i promenljivog planinskog okruženja.

Osveta životinja
The Vengeance of the Animals

Godina proizvodnje: 2020
Trajanje: 20’
Režija: Martin Thaw
Zemlja proizvodnje: Kanada
Jezik: Engleski
Titlovi: Engleski
Film nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina

U kratkom periodu od otprilike pet meseci, počevši od kraja decembra 2019, COVID-19 korona virus je zarazio preko 4,5 miliona ljudi i ubio preko 300 000 širom sveta. U svetlu pandemije korona virusa, ispitaćemo kontinuiranu interakciju čoveka sa okolinom i divljinom kako bismo razumeli moguće kanale koji olakšavaju prenos smrtonosnih bolesti na ljude. Od uništavanja staništa životinja do trgovine njihovim mesom, prešli smo granicu i stupili u opasno blisku interakciju sa divljim životinjama koje ljude izlažu riziku.

Eko-ljubav
Ecolove

Godina proizvodnje: 2019
Trajanje: 24’
Režija: Dmitry Grigoriev
Zemlja proizvodnje: Rusija
Jezik: Ruski
Titlovi: Engleski
Film nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina

Lisa, koja živi stilom života bez otpada, upoznaje momka koji se brzo zainteresuje za nju. Odjednom, njen eko-fanatizam počinje da prepada.

Home | Kratki i srednji metar | Omladinski film